Książka – Integracja. Animacja. Emocje. 2023

Projekt “Książka – Integracja. Animacja. Emocje.” Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku zdobyła dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki. Kwota dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych. Projekt realizowany od marca  do grudnia 2023 roku.

“Książka – Integracja. Animacje. Emocje.” to hasło przewodnie towarzyszące działaniom projektu, który skierowany jest do młodzieży w wieku od 12 do 18 lat z miasta i gminy Lidzbark. Głównym celem zadania jest zachęcenie młodzieży do czytania i korzystania ze zbiorów naszej biblioteki, a także zachęcenie do większego zainteresowania literaturą. W ramach projektu zaplanowano spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, warsztaty z książką z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych 2023

Kreatywność. Bliskość. Innowacja. Różne oblicza książki. 2022

Projekt “Kreatywność. Bliskość. Innowacja. Różne oblicza książki” Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku zdobyła dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki. Kwota dofinansowania wynosi 8 tysięcy złotych. Projekt realizowany od marca  do grudnia 2022 roku.

“Kreatywność. Bliskość. Innowacja. Różne oblicza książki” to hasło przewodnie towarzyszące działaniom projektu, który skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat z miasta i gminy Lidzbark. Głównym celem zadania jest zachęcenie dzieci do czytania i korzystania ze zbiorów naszej biblioteki, a także zachęcenie do większego zainteresowania literaturą. W ramach projektu zaplanowano spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, warsztaty z książką z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych 2022

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych 2021