Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku jest samorządową jednostką kultury. Terenem jej działania jest miasto i gmina Lidzbark.
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych oraz czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnienia wiedzy
i kultury. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu; udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych; prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek a także współdziałanie z archiwami, organizowanie czytelnictwa; współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa.

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Lidzbarku

Czynna:
Poniedziałek 10.00 – 18.00
Wtorek 10.00 – 18.00
Środa 10.00 – 18.00
Czwartek 10.00 – 18.00
Piątek 10.00 – 18.00
Sobota 09.00 – 15.00

Filia biblioteczna Wąpiersk
Filia biblioteczna Wąpiersk
Filia biblioteczna Kiełpiny
Filia biblioteczna Bryńsk