“Książka na telefon” – to nowa usługa dla czytelników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku oraz wszystkich mieszkańców miasta i gminy Lidzbark, którzy z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki. Zamówić i wypożyczyć książki oraz uzgodnić termin ich dostarczenia można  dzwoniąc pod numer 23 696 11 41  w godzinach otwarcia placówki.

 

 

 

REGULAMIN USŁUGI „Książka na telefon”

§ 1.

1. Usługa „Książka na telefon” skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Lidzbark.

2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.

3.Książki można zamawiać telefonicznie codziennie w godzinach otwarcia placówki.
tel. 23 696 11 41 lub drogą elektroniczną mgbplw@wbp.olsztyn.pl

4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku w ustalonym terminie.

§ 2.

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 10 woluminów (literatury popularno-naukowej, beletrystyki).

2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego.

3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.

4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

§ 3.

1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.
§ 4.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.

4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

§ 5.

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania  z usługi „Książka na telefon”.

2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.

3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku.