Pracownia EV3.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Zamkowa 2, Lidzbark