14 września o godzinie 8.15, w ramach współpracy z Olsztyńskim Teatrem Lalek w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku odbędzie się, w formule on-line warsztat „Gimnastyka buzi i języka”, w którym wezmą udział uczniowie klas III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów w Lidzbarku

Projekt „Terenowa Edukacja Teatralna-Jak Robimy Teatr” ma na celu popularyzację wiedzy i praktyki związanej z teatrem lalkowym w regionie Warmii i Mazur.  Pragniemy zaprezentować prawdziwe teatralne lalki i pokazać na czym polega praca aktora lalkarza.

Olsztyński Teatr Lalek, jako jedyny teatr lalkowy w całym województwie warmińsko-mazurskim, czuje szczególną odpowiedzialność w zakresie wypełniania misji kulturotwórczej w całym regionie. W teatrze lalek podstawowym zadaniem aktora jest pokazanie historii przy pomocy lalki. Jest ona materialną postacią, bohaterem opowieści. Może mieć formę typowej teatralnej lalki: kukły, marionetki, pacynki, lalki cieniowej, jak i być niezwykle-zwykłym przedmiotem. Sztuka lalkarska z czasem ewoluowała – współcześnie spektakle rzadko są przedstawieniami z wykorzystaniem parawanu, coraz częściej spotyka się żywoplanowo-lalkowe opowieści. Warto przyjrzeć się tej sztuce, bo zawiera ona wiele ciekawostek, a te z pewnością uświadomią odbiorcom, z jak poważnym zadaniem zmagają się aktorzy tworząc spektakl lalkowy.

Projekt realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na działania w zakresie kultury.