Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku rozpoczyna tworzenie Cyfrowego Archiwum Pamięci
Lokalnej. W bazie, którą można będzie przeglądać w siedzibie Biblioteki gromadzone będą  skany
zdjęć, dokumentów, rękopisów, gazet, plakatów, ulotek, artykułów itp., które związane są z
Lidzbarkiem i okolicami, bądź jego mieszkańcami. Jeżeli w swoich rodzinnych, prywatnych archiwach
posiadają Państwo tego typu dokumentację i chcielibyście, aby w postaci cyfrowej zachowała się dla
przyszłych pokoleń to bardzo prosimy o kontakt z Biblioteką. Swoją prośbę kierujemy również do
instytucji działających na terenie miasta i gminy Lidzbark (szkół, urzędów, parafii), które
posiadają dokumentację, zdjęcia związane z działalnością danej placówki. Biblioteka będzie
gromadziła tylko dokumentację w postaci cyfrowej, chyba że właściciel wyrazi chęć i przekaże
papierową wersję dokumentów na rzecz Biblioteki. W pozostałych przypadkach Biblioteka będzie
wypożyczała tylko dokumenty od właścicieli na czas opracowania cyfrowego.
Zapraszamy do kontaktu i zachęcamy do dzielenia się swoimi zbiorami.
Osoba do kontaktu:
Edyta Marszak
tel. 23 696 11 41
e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl