Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku przystąpiła do projektu KODUJ_PRO.

Projekt prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundację Liga Niezwykłych Umysłów.

W ramach Koduj_Pro Biblioteka swoim czytelnikom zapewnia nieodpłatnie dostęp do kursów on-line “Podstawy Python”, “Podstawy SQL”.

Użytkownik otrzymuje dostęp na 21 dni do kursów:

Python Level 1 : Rozdziałów: 7 Lekcji: 169

Zakres zagadnień: zmienne, łańcuchy znaków i ich metody, typy danych, operatory arytmetyczne, funkcje, instrukcje warunkowe, operatory logiczne, pętle, sekwencje danych: łańcuchy, krotki, listy i operacje na sekwencjach, zbiory, słowniki, obsługa wyjątków, praca z plikami tekstowymi.

SQL Level 1: Rozdziałów: 5 Lekcji: 116

Zakres zagadnień: wprowadzenie do baz danych, pobierani danych, sortowanie, warunki – operatory porównania i operatory logiczne, grupowanie, operatory arytmetyczne, wprowadzanie danych, modyfikowanie danych, usuwanie danych, tworzenie tabel, modyfikowanie tabel, usuwanie tabel, podstawy łączenia tabel.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2
tel. 23 696 11 41, e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl