Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku przystąpiła do projektu KODUJ_PRO.

Projekt prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz 
Fundację Liga Niezwykłych Umysłów.

W ramach Koduj_Pro Biblioteka swoim czytelnikom zapewnia nieodpłatnie dostęp do kursów on-line 
"Podstawy Python", "Podstawy SQL".
Użytkownik otrzymuje dostęp na 21 dni do kursów:
Python Level 1 : Rozdziałów: 7 Lekcji: 169
Zakres zagadnień: zmienne, łańcuchy znaków i ich metody, typy danych, operatory arytmetyczne, funkcje, 
instrukcje warunkowe, operatory logiczne, pętle, sekwencje danych: łańcuchy, krotki, listy i operacje 
na sekwencjach, zbiory, słowniki, obsługa wyjątków, praca z plikami tekstowymi.
SQL Level 1: Rozdziałów: 5 Lekcji: 116
Zakres zagadnień: wprowadzenie do baz danych, pobierani danych, sortowanie, warunki - operatory porównania i operatory logiczne, 
grupowanie, operatory arytmetyczne, wprowadzanie danych, modyfikowanie danych, usuwanie danych, tworzenie tabel, modyfikowanie tabel,
usuwanie tabel, podstawy łączenia tabel.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2
tel. 23 696 11 41, e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl